W sytuacji jakichkolwiek nieprawidłowości.

Tacholandia.pl jest to serwis który wspomaga działalność firm które zajmują się spedycją i transportem. Rozliczanie ewidencji w tego typu firmach często oczekuje zaangażowania specjalisty który zajmować się będzie śledzeniem czasu pracy przyjętych kierowców. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, pracodawca jest narażony na rozmaite roszczenia od kierowców, lub bardzo wysokie kary finansowe w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także utracenie licencji, bez której nie można zajmować się prowadzeniem działalności. Z tego powodu niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich właścicieli przedsiębiorstw transportowych jest bez wątpienia rozliczanie kierowców poprzez zewnętrzną firmę. Nasza firma świadczy wysokiej jakości usługi na terenie całego kraju, oraz posiada przedstawicielstwo we Francji, co jest ogromnym uproszczeniem dla wszelkich firm świadczących międzynarodowy transport. Firmy zajmujące się transportem na terenie Francji obowiązkowo muszą posiadać przedstawiciela, będącego pośrednikiem między służbami francuskimi, przedsiębiorcą a kierowcą. Oczywiście każdy klient naszego serwisu ma swojego opiekuna, który prowadzi a także kontroluje wszelkie rozliczenia jego przedsiębiorstwa. Usługi naszego serwisu głównie obejmują przygotowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczanie czasu pracy kierowców, rozliczanie płacy minimalnej we wszystkich europejskich krajach, rozliczanie podróży służbowych w Polsce i zagranicą, reprezentacja oraz wsparcie w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Transportu drogowego, a także sporządzenie wszystkich regulaminów pracy i wynagrodzeń. Nasze usługi świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarantujemy naszym klientom dopasowany w sposób indywidualny serwis, najwyższą jakość, kompleksowość a także bezpieczeństwo. Pracujemy jedynie z użyciem różnych programów polecanych poprzez PII oraz ITD. Praca w transporcie wymaga niewątpliwie znajomości stale ulegających zmianom regulacji prawa. Dzięki naszym szkoleniom cała kadra zarządzająca, jak i kierowcy mają możliwość spokojnie pełnić swoją pracę, posiadając stu procentową pewność, że nie naruszają jakichkolwiek przepisów. Jesteśmy specjalistami z zakresu szkoleń powiązanych z czasem pracy kierowców, czasem podróży, wszelkich przerw i odpoczynków w transporcie, wszystkimi obowiązkami które wynikają z Ustawy o Czasie Pracy Kierowców, rozporządzenia nr 561/2006 a ponadto rozporządzenia nr 165/2014. W naszym przedsiębiorstwie prowadzimy też szkolenia z zakresu obowiązków związanych z wyposażeniem kierowcy w niezbędnymi dokumentami i sprawnością technologiczną pojazdów przed rozpoczęciem pracy, obsługą tachografów, i postępowaniem w przypadku wszystkich naruszeń przepisów określonych w rozporządzeniu 561/2006, a oprócz tego Ustawie o Czasie Pracy Kierowców. Wszelkich naszych klientów edukujemy również, w jaki sposób właściwie rozważyć a także ewidencjonować własny czas pracy, rozliczać wszystkie nadgodziny, pracę w godzinach nocnych i wynagrodzenia za dyżury, w jaki sposób prowadzić dokumentację pracowniczą, rozliczać podróże służbowe, czy minimalne wynagrodzenia które obowiązują w UE. Szkolenia prowadzone są głównie w Gdyni, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Kielcach, Krakowie, natomiast jesteśmy w stanie zorganizować dowolne szkolenie na terenie całego kraju.

Więcej: Przedstawicielstwo we Francji

spacer