Ubezpieczenie od tragicznych wypadków opłaca co do zasady efekty wypadku.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu i ubezpieczenie dziecka w szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest wymagane. Szkoła nie ma prawa wymagać, ażeby opiekun ubezpieczył swoje pociechy. To opiekun podejmuje w końcu decyzję, czy chce ubezpieczyć swoje własne dziecko, czy nie. Jeżeli jednakże opiekun zdecyduje się ubezpieczyć swoje własne dziecko stanie przed problemem, czy ubezpieczyć swoje dziecko w placówce szkolnej, czy przykładowo gdzieś poza szkołą (samodzielnie w Towarzystwie Ubezpieczeń, bądź za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego).

Poniżej będziemy przyglądać się każdej z tych opcji oraz dodatkowo wskażemy na minusy oraz dobre cechy każdego z wyjść. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków pokrywa według reguły następstwa incydentu. Np.: możemy tutaj podać sytuację, w której dziecko w trakcie czasu wolnego miedzy lekcjami przewraca się i łamie sobie rękę. Wtedy opiekun takiego dziecka może dochodzić wypłacenia zadośćuczynienia od firmy ubezpieczeniowej. Jednak o tym czy finalnie ubezpieczalnia wypłaci odszkodowanie oraz jak wysokie przesądzą wszystkie warunki ubezpieczenia (dalej jako: owu), na jakich zostało ustalone ubezpieczenie naszego dziecka.

Poprzez to tak ważne jest, aby przed zawarciem ubezpieczenia , mając szkołę za pośrednika, bądź jakiegoś agenta ubezpieczeniowego albo od razu w firmie ubezpieczeniowej, rodzic starannie przestudiował warunki owu. To właśnie tam znajdzie następujące odpowiedzi: – od jakiego typu zdarzeń potomstwo jest ubezpieczone – co będzie zrekompensowane (czy tylko uszczerbek na zdrowiu, czy może będzie miał miejsce również zwrot wszelkich kosztów hospitalizacji a oprócz tego będą zapewnione świadczenia nadplanowe jak np. umówienie wizyty u lekarza, sesja psychologiczna, transport medyczny) – w jakiej wysokości otrzyma świadczenie w przypadku kiedy dojdzie do tragedii

Ze względu na to tak istotne jest przeanalizowanie zapisów owu, bez względu na to w którym miejscu ubezpieczenie zostanie podpisane, ażeby później nie być zaskoczonym wysokością przyznanego zadośćuczynienia lub brakiem zgody na wypłatę kompensaty, gdy dane zdarzenie losowe objęte nie było ochroną ubezpieczeniową.

Zobacz: ubezpieczenie dziecka w przedszkolu

spacer